x
x

Szkoła w roku zmian


Rok szkolny 2017/2018 niesie za sobą wiele wyzwań. Większość z nich dotyczy zmian będących konsekwencją wprowadzenia reformy systemu oświaty. Dyrektorzy placówek oświatowych spodziewają się również innych zmian - w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, nadzoru pedagogicznego czy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Mając na uwadze najnowsze rozporządzenia oraz potrzeby związane z ich omówieniem, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji VULCAN, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące:

Termin i miejsce spotkania

07.11.2017 Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego7, 40-132 Katowice

Program spotkania

9:30 - 9:35

Powitanie uczestników

9:35 - 11:00

SIO po zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 • RSPO – aktualizacja danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Zmiana architektury SIO2, w tym odejście od lokalnych baz danych na rzecz przekazywania danych za pomocą usługi typu web service, czyli przez przeglądarkę internetową
 • Warunki techniczne i organizacyjne działania lokalnej bazy danych SIO2
 • Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2 - zmiany obowiązujące od 1 września 2017 roku

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:15

Ewaluacja wewnętrzna w nowej rzeczywistości szkolnej - jak ją zaplanować i przeprowadzić?

 • Efektywne i adekwatne pytania ewaluacyjne - o co pytać w ewaluacji w okresie wdrażania reformy oświaty?
 • Ankieta – jak stosować ją w zespołach nauczycieli i całych społecznościach szkolnych?
 • Wzory dokumentów – różne rodzaje ankiety oraz zestawienie wyników ankiet

12:15 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 14:00

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku 2017/18 - nowe rozporządzenie MEN

 • Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 • Obowiązki nauczycieli, wychowawców i specjalistów
 • Organizacja i realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ucznia
 • Zadania psychologa, pedagoga i innych specjalistów zatrudnianych w szkole lub placówce oświatowej

Prelegenci

x

Bogumiła Mandat

Dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu. W latach 2001-2004 pełniła funkcję wizytatora w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wykładowca i konsultant w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego i metodycznego oraz komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej od 2012 r. Współpracuje m.in. z OKE we Wrocławiu i Akademią Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) w Poznaniu.

x

Marika Pławiak

Dyrektor placówki kształcenia ustawicznego, trener ewaluacji w oraz kompetencji komunikacyjnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania idei mediacji rówieśniczych w szkołach. Ponadto specjalizuje się w dziedzinie coachingu (również wychowawczego) i w pracy z młodzieżą. Autorka publikacji na temat mediacji i coachingu.

Koszt udziału

Koszt udziału w konferencji jednej osoby wynosi 90 złotych brutto. W przypadku kolejnej osoby z tej samej placówki koszt udziału to 50 złotych brutto.

Formularz zapisu na konferencję

Zapisz się
goraprzewiń do góry